Blaine Yapı Kimyasalları Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.

| English |Russia| Arabic |    

LaboratuvarLaboratuvar

Blaine Çimento, Beton ve Mineral Kimyasalları Laboratuvarlarında, işletmelerin kullandığı hammaddeler ve üretim süreçleri gözönünde bulundurularak, özel kimyasal katkılar geliştirilmektedir.

Blaine Çimento Kimyasalları Laboratuvarları

Pilot Çimento Üretimi

Pilot Çimento Üretimi

Laboratuvarlarımızda Çimento Fabrikalarının talepleri doğrultusunda çeşitli kompozisyonlarda ve inceliklerde çimento üretilebilmekte ve elde edilen çimentoların İncelik, Blaine, Priz Süreleri ve Mukavemet testleri yapılabilmektedir. Bu sayede Çimento Fabrikalarının yeni tip çimentolara geçme, çimento kompozisyonlarını değiştirme, klinker oranlarını değiştirme süreçlerinin ön çalışmaları yapılabilmekte. Daha sonra bu süreçler uygun kimyasal kullanımı ile en ekonomik hale getirilmektedir.

Pilot Çimento Üretimi

Üretilen Çimentolarla Beton Üretimi

Laboratuarlarımızda kimyasal katkı kullanılarak üretilen çimentolar ile beton üretilmekte ve bu yolla kullanılan çimento kimyasallarının beton üzerindeki etkileri de izlenmektedir.

Çözüm ortaklığı şeklindeki çalışmalarımızda fabrikaların ürettiği çimento, beton santralinin ürettiği beton, Çimento Kimyasalı ve Beton Kimyasalı arasında sinerji yaratılmakta bu yolla nihai faydanın en yüksek seviyeye çıkarılması sağlanmaktadır.

Pilot Çimento Üretimi

Çimento Kimyasalı Önerme ve Endüstriyel Testler

Amacımız en kısa sürede sonuca gidecek çözümleri önermektir, dolayısıyla endüstriyel denemelerde tek amaç için tek ürün ve tek dozaj önermenin uygun olacağına inanıyoruz.

Bunun için laboratuar denemelerinin çok iyi planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Önerilen Çözümün Ekonomikliği

Önerilen ürünlerin ve/veya çözümlerin ekonomik olup olmadığı yapılan hesaplamalar ile analiz edilmekte ve bu analizler bir rapor halinde çimento üreticilerine sunulmaktadır.

Blaine Çimento Kimyasalları Laboratuvarları

Pilot Beton Üretimi

Çimento Kimyasalları
Çimento Kimyasalları

Çimento için Mukavemet Arttırıcı, Öğütme Kolaylaştırıcı, Tonaj Arttırıcı ve Farin Öğütme Kolaylaştırıcı Kimyasal Katkı Maddeleri.

Beton Kimyasalları
Çimento Kimyasalları

Beton için Yüksek Kıvam Koruma ve Su Kesme Özellikli Akışkanlaştırıcı, Priz Hızlandırıcı ve Priz Geciktirici Kimyasal Katkı Maddeleri.