Blaine Yapı Kimyasalları Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.

| English |Russia| Arabic |    

LaboratuvarLaboratuvar

Blaine Çimento, Beton ve Mineral Kimyasalları Laboratuvarlarında, işletmelerin kullandığı hammaddeler ve üretim süreçleri gözönünde bulundurularak, özel kimyasal katkılar geliştirilmektedir.

Blaine Beton Kimyasalları Laboratuvarları

Pilot Çimento Üretimi

Pilot Beton Üretimi

Laboratuvarlarımızda beton tesislerinin talepleri doğrultusunda çeşitli özelliklerde beton üretilebilmekte ve elde edilen betonların fiziksel özellikleri tespit edilebilmektedir. Bu sayede müşteriden alınan çimentoagrega-kum-su ve beton katkıları ile mevcut durum tespit edilmekte ve müşterinin talepleri doğrultusunda beton özellikleri değiştirilerek yeniden beton üretilmektedir. Üretilen betonlar arasındaki farklar saptanmakta ve oluşan yeni durumun neler sağladığı hesaplarla ortaya konmaktadır.

Pilot Çimento Üretimi

Beton Kimyasalı Önerme ve Beton Dizaynının Güncellenmesi

Tespit olunan beton kimyasalı veya kimyasallar ile müşteriye ayrıca yeni bir beton dizaynı da önerilebilmektedir.

Pilot Çimento Üretimi

Saha Testleri ve Önerilen Çözümün Ekonomikliği

Önerilen ürünlerin ve/veya çözümlerin ekonomik olup olmadığı yapılan hesaplamalar ile analiz edilmekte ve bu analizler bir rapor halinde beton santrallerine sunulmaktadır.

Blaine Çimento Kimyasalları Laboratuvarları

Pilot Beton Üretimi

Çimento Kimyasalları
Çimento Kimyasalları

Çimento için Mukavemet Arttırıcı, Öğütme Kolaylaştırıcı, Tonaj Arttırıcı ve Farin Öğütme Kolaylaştırıcı Kimyasal Katkı Maddeleri.

Beton Kimyasalları
Çimento Kimyasalları

Beton için Yüksek Kıvam Koruma ve Su Kesme Özellikli Akışkanlaştırıcı, Priz Hızlandırıcı ve Priz Geciktirici Kimyasal Katkı Maddeleri.