Blaine Yapı Kimyasalları Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.

| English |Russia| Arabic |    

Mineral Öğütme için Kimyasal Katkılar

Mineral Öğütme için Kimyasal Katkılar

Mineraller için Öğütme Kolaylaştırıcı Kimyasal Katkı Maddeleri

Tonaj Arttırıcılar olarak ta bilinen bu grup ince ve süper ince öğütmelere uygun olarak tasarlanmıştır. Bilindiği üzere öğütme prosesi bir yüzey üretme prosesidir ancak öğütme esnasında parçacıklar, hem daha küçük taneciklere ayrılmakta ve aynı zamanda birbirlerine çok yakın oldukları için sıkıştırma baskısı ve elektriksel kuvvetlerin çekim etkileri ile tekrar birleşmeye zorlanmaktadırlar, bu nedenlerle öğütme için harcanan enerjinin büyük bir bölümü kaybedilmektedir,

Blaine Tonaj Arttırıcılar ile bu kayıp enerjilerin oluşması önlenmekte, öğütülen malzemelerin kuru akışkanlığı artmakta ve daha stabil bir üretim seviyesine ulaşılmaktadır. Aglemerasyonun azalması, kayıp enerjilerin önlenmesi sayesinde daha ince öğütme yapma imkanı da elde edilmektedir, birçok proseste istenilen inceliğe ulaşılamamasının nedeni öğütülen parçacıkların tekrar birbirlerine yapışmalarıdır, Blaine Öğütme kolaylaştırıcılar ile istenilen inceliklere ulaşılabilir.

Blaine Mineral Kimyasallarının üretiminde özel olarak seçilmiş hammaddeler kullanılmakta müşterimizin müşterisinin talepleri de göz önüne alınmaktadır. Tüm ürünlerin üretilmesi ve kullanılmasında çevre ve sağlık koşulları göz önünde bulundurulmaktadır. 

Blaine Mineral Kimyasalları ile Elde Edilen Avantajlar

 • Daha ince ürün,
 • Öğütme verimliliğinde artış,
 • Elektrostatik kuvvetlerin nötralizasyonu,
 • Aglemerasyonun ve yapışmaların önlenmesi,
 • Kuru akışkanlıkta artış,
 • Separatör verimliliğinde artış,
 • Daha yüksek tonaj,
 • Müşteri isteklerinin karşılanması,
 • Silolarda tıkanmaların azalması veya ortadan kalkması,
 • Öğütme prosesinde rahatlama,
 • Daha az enerji ile üretim.
Mineral

Blaine Mineral Kimyasallarının Kullanım Alanları

 • Barit
 • Barit Sulfat
 • Kalsiyum Karbonat
 • Kalsiyum Oksit
 • Kalsiyum Sülfat
 • Krom Oksit
 • Dolomit
 • Feldspat
 • Kireçtaşı
 • Magnesyum
 • Perlit
 • Kuvartz
 • Çinko

Sevkiyatlar ve Formlar

Her sevkiyatta müşterilere Ürün Analiz Sertifikası, Ürün Güvenlik Formu ve IR spektrofotometre çıktısı gönderilmektedir, bu şekilde ürünlerin kalite sürekliliğinin sağlandığı görülmekte ve kullanımı için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Mineral Öğütme Laboratuvarı
Mineral Öğütme Laboratuvarı

Mineral Öğütme Laboratuvarında, Mineral Firmalarının istekleri doğrultusunda, çeşitli inceliklerde mineral öğütmesi yapıp, işletmeye özel kimyasal katkı maddeleri geliştirilmektedir.